Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie

49-100 Niemodlin

ul. Boh. Powstań Śl. 34A

tel. 774606386

E-mail: biblioteka-niemodlin@biblioteka-niemodlin.pl

Przejdź do strony głównej

, 24 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.1 (Podwójne A)
  • oraz Section 508

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.I

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-10-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-06-17.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Lelek, biblioteka-niemodlin@biblioteka-niemodlin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 4606386. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 34a

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada bariery komunikacyjne w postaci stromych schodów oraz progi w drzwiach do poszczególnych pomieszczeń. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków i windy oraz toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po przeciwnej stronie ulicy przy Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 32).

Do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Filie biblioteczne

Budynki, w których znajdują się filie biblioteczne nie dostępne dla osób niepełnosprawnych - posiada bariery komunikacyjne w postaci schodów,nie posiada podjazdów dla wózków i wind oraz toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma w nich oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynków ma prawo wejść osoby z psem przewodnikiem/asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Grabin

działalność filii zawieszona

Gracze

w budynku szkoły podstawowej

ul Niemodlińska 21

49-156 Gracze

 

Rogi

w budynku szkoły podstawowej

Rogi 10 a

49-156 Gracze


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2013-10-04 10:54przez:
Opublikowano:2013-10-04 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
Odwiedziny:359

  • Brak wpisów.